Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct 3.3.5

Henry++ – Shareware – Windows
Mem Reduct có thể làm giảm sử dụng bộ nhớ hệ thống bằng cách xoá không sử dụng bộ nhớ. Đây là một ứng dụng nhỏ cho thấy bộ nhớ và trang tập tin tập quán trên cửa sổ chính. Bạn có thể nhấn nút "nhớ giảm" để giảm thiểu sử dụng bộ nhớ. Tôi sẽ khuyên bạn nên chương trình này chỉ nếu bạn có một máy tính cũ với bộ nhớ ít hơn - không có sử dụng của chương trình trên một máy tính với số lượng lớn bộ nhớ RAM

Tổng quan

Mem Reduct là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Henry++.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mem Reduct là 3.3.5, phát hành vào ngày 23/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 3.3.5, được sử dụng bởi 78 % trong tất cả các cài đặt.

Mem Reduct đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Mem Reduct Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mem Reduct!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Mem Reduct cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Henry++
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản